search

unidentified birds


2019-04-13 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2019-05-05 | | Elena Poliakova

2019-05-02 | | Nadezhda Bogomyakova

2019-05-05 | Bigila, Zavodoukovsk | Vera Shvetsova

2019-05-09 | | Maksim Volkov

2019-05-11 | | Elena Poliakova

2019-05-15 | | Dmitry Porshnev


rare birds records


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen


Brambling (Fringilla montifringilla)

© Maksim Mitropolskiy
2018-01-14
Tyumen region, Tyumen

One of the first winter observation of Brumbling in Tyumen region


Common Shelduck (Tadorna tadorna)

© Alexander Yakovlev
2018-07-01
Yamal Yamal-Nenets autonomous region

Too far to the North!


White-headed Duck (Oxyura leucocephala)

© Mariya Lupinos
2018-08-26
Tyumen region, Sladkovsky district, lake Solyonoe (Tavolzhan)

Few number of breeding birds in southern part on Tyumen region

more rarities...

recent video

2018-12-06. Terek Sandpiper (vasily malishcin), Common Redpoll (vasily malishcin), Long-tailed Rosefinch (vasily malishcin), Northern Bullfinch (vasily malishcin).

2018-11-14. Wood Sandpiper (vasily malishcin), Ruff (vasily malishcin), Fieldfare (vasily malishcin).

2018-11-05. Black Woodpecker (vasily malishcin).

2018-10-28. Common Greenshank (vasily malishcin), Black-headed Gull (vasily malishcin), Pine Grosbeak (vasily malishcin).

2018-10-11. Citrine Wagtail (vasily malishcin), Redwing (vasily malishcin), Hawfinch (vasily malishcin), Northern Reed Bunting (vasily malishcin).

more video...