search

unidentified birds


2019-07-30 | t. Turtas, Uvat district, Tyumen region. | Dmitry Nizovtsev

2019-04-28 | | Maksim Volkov


rare birds records


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen


Brambling (Fringilla montifringilla)

© Maksim Mitropolskiy
2018-01-14
Tyumen region, Tyumen

One of the first winter observation of Brumbling in Tyumen region


Common Shelduck (Tadorna tadorna)

© Alexander Yakovlev
2018-07-01
Yamal Yamal-Nenets autonomous region

Too far to the North!


White-headed Duck (Oxyura leucocephala)

© Mariya Lupinos
2018-08-26
Tyumen region, Sladkovsky district, lake Solyonoe (Tavolzhan)

Few number of breeding birds in southern part on Tyumen region

more rarities...

recent video

2019-09-18. Bohemian Waxwing (vasily malishcin).

2019-09-13. Northern Hazelhen (vasily malishcin), Common Rosefinch (vasily malishcin).

2019-09-10. Common Crane (vasily malishcin).

2019-08-02. Little Stint (vasily malishcin).

2019-07-23. Black Tern (vasily malishcin).

2019-07-14. Marsh Sandpiper (vasily malishcin).

2019-07-04. Ruff (vasily malishcin).

2019-06-24. Thrush Nightingale (vasily malishcin).

2019-06-19. Mallard (vasily malishcin), Spotted Flycatcher (vasily malishcin).

2019-06-18. Grey Partridge (vasily malishcin), Common Tern (vasily malishcin), Blyth's Reed Warbler (vasily malishcin).

2019-06-10. Black-tailed Godwit (vasily malishcin).

more video...