9 161
pictures
3
blog posts
282 photographed species of 372 (75%)

search

unidentified birds


2023-09-24 | | Jura Janke

2023-09-24 | | Jura Janke

2023-09-24 | | Jura Janke

2023-09-24 | | Jura Janke

2023-09-24 | | Jura Janke

2023-09-21 | | Katya Tsekhmister

2023-05-13 | | Jura Janke

2023-05-10 | | Katya Tsekhmister

2023-04-29 | | Jura Janke

2023-04-28 | | Jura Janke

2023-04-15 | | Aleksei Kungurov

2021-05-05 | Zavodoukovskij | Vera Shvetsova

2021-05-02 | Tyumen Oblast, Ishimskiy rayon | Igor Kuzmin

2020-06-10 | Tyumen region, Uvat district, t. Uki. | Dmitry Nizovtsev

2020-05-02 | Tobolsk | Vladimir Weizel

2019-08-17 | | Maksim Volkov

2019-05-26 | | Dmitry Porshnev


rare birds records


Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos)

© Nadezhda Bogomyakova
2023-05-27

A rare record in the migration within the continent. The first regisration in the Tyumen' Region (excepting their autonomy districs)/


Grey-necked Bunting (Emberiza buchanani)

© Maksim Volkov
2022-05-28

The first vagrant record of this species in the northern Siberia.


Great White Egret (Egretta alba)

© Konstantin Kisloy
2022-10-02
Gubkinskiy city, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

A rare vagrant on the Yamal Peninsula.


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen

more rarities...

recent video

2023-06-01. Black-winged Stilt (Nadezhda Bogomyakova), Terek Sandpiper (Nadezhda Bogomyakova).

2022-12-14. Common Crane (vasily malishcin), Common Redshank (vasily malishcin), Ruff (vasily malishcin), Black-tailed Godwit (vasily malishcin), Wood Pigeon (vasily malishcin), Pine Grosbeak (vasily malishcin).

2022-06-09. Grey Heron (vasily malishcin), Grey Heron (vasily malishcin).

2022-05-24. Northern Shoveler (vasily malishcin).

2022-05-11. Gadwall (vasily malishcin).

2022-05-05. Mute Swan (vasily malishcin), Smew (vasily malishcin).

2022-03-26. Smew (vasily malishcin).

more video...