6 544
pictures
3
blog posts
281 photographed species of 370 (75%)

search

unidentified birds


2022-10-01 | | Jura Janke

2022-10-01 | | Jura Janke

2022-10-01 | | Jura Janke

2022-10-01 | | Jura Janke

2022-05-28 | | Maksim Volkov

2021-05-05 | Zavodoukovskij | Vera Shvetsova

2021-05-02 | Tyumen Oblast, Ishimskiy rayon | Igor Kuzmin

2020-08-15 | Tyumen region, Omutinsky district, Omutinskoe village. | Dmitry Nizovtsev

2020-06-10 | Tyumen region, Uvat district, t. Uki. | Dmitry Nizovtsev

2020-05-02 | Tobolsk | Vladimir Weizel

2019-08-17 | | Maksim Volkov


rare birds records


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen


Brambling (Fringilla montifringilla)

© Maksim Mitropolskiy
2018-01-14
Tyumen region, Tyumen

One of the first winter observation of Brumbling in Tyumen region


Common Shelduck (Tadorna tadorna)

© Alexander Yakovlev
2018-07-01
Yamal Yamal-Nenets autonomous region

Too far to the North!


White-headed Duck (Oxyura leucocephala)

© Mariya Lupinos
2018-08-26
Tyumen region, Sladkovsky district, lake Solyonoe (Tavolzhan)

Few number of breeding birds in southern part on Tyumen region

more rarities...

recent video

2022-06-09. Grey Heron (vasily malishcin), Grey Heron (vasily malishcin).

2022-05-24. Northern Shoveler (vasily malishcin).

2022-05-11. Gadwall (vasily malishcin).

2022-05-05. Mute Swan (vasily malishcin), Smew (vasily malishcin).

2022-03-26. Smew (vasily malishcin).

2022-03-25. Blyth's Reed Warbler (vasily malishcin).

2022-02-16. Marsh Sandpiper (Nadezhda Bogomyakova), Marsh Sandpiper (Nadezhda Bogomyakova).

2022-02-13. Whooper Swan (Nadezhda Bogomyakova).

2021-11-29. Fieldfare (vasily malishcin).

2021-11-08. Savi's Warbler (Nadezhda Bogomyakova).

2021-10-29. Black-Billed Magpie (vasily malishcin).

2021-10-09. Mallard (vasily malishcin).

more video...