4396
pictures
2
blog posts
278 photographed species of 370 (75%)

search

unidentified birds


2020-05-11 | | Maksim Volkov

2020-08-01 | | Maksim Volkov

2020-08-15 | Tyumen region, Omutinsky district, Omutinskoe village. | Dmitry Nizovtsev

2020-06-10 | Tyumen region, Uvat district, t. Uki. | Dmitry Nizovtsev

2020-05-02 | Tobolsk | Vladimir Weizel

2019-08-17 | | Maksim Volkov


Big Year 2021

1. Eugeny Bayanov (4)
2. Lyubov Dokuchaeva (3)
more...

rare birds records


Thick-billed Warbler (Phragamaticola aedon)

© Dmitry Nizovtsev
2019-07-30
t. Turtas, Uvat district, Tyumen region.

First record of this species in Tyumen region!


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen


Brambling (Fringilla montifringilla)

© Maksim Mitropolskiy
2018-01-14
Tyumen region, Tyumen

One of the first winter observation of Brumbling in Tyumen region


Common Shelduck (Tadorna tadorna)

© Alexander Yakovlev
2018-07-01
Yamal Yamal-Nenets autonomous region

Too far to the North!

more rarities...

recent video

2021-01-21. Marsh Sandpiper (vasily malishcin).

2021-01-04. Redwing (vasily malishcin).

2020-12-19. Common Greenshank (vasily malishcin).

2020-12-14. Common Oystercatcher (vasily malishcin).

2020-11-30. Hooded Crow (vasily malishcin).

2020-11-11. Common Crane (vasily malishcin), Ural Owl (vasily malishcin).

2020-10-26. Black Woodpecker (vasily malishcin).

2020-09-30. Western Grasshopper Warbler (vasily malishcin).

2020-09-28. Terek Sandpiper (vasily malishcin).

2020-09-22. Redwing (vasily malishcin).

2020-09-21. Hen Harrier (vasily malishcin).

2020-09-07. Common Tern (vasily malishcin).

2020-08-18. Black-headed Gull (vasily malishcin).

2020-08-12. Tree Pipit (vasily malishcin).

more video...